Finansista

finansistaFinansista to człowiek obeznany z zagadnieniami finansowymi, w nauce finansów, rzeczoznawca w sprawach finansowych. Potocznie również określenie dla kapitalisty, bankiera, posiadacza kapitału finansowego. Obecnie w terminologii ekonomicznej jest to określenie dla szeregu stanowisk związanych z finansami, między innymi:

młodszy finansista
analityk finansowy
analityk biznesowy
księgowy

Uprawnienia zawodowe

Zawód finansisty można wykonywać zarówno na podstawie zdobytego doświadczenia, jak i na podstawie odpowiednich kwalifikacji. Praca w danym zawodzie związanym z finansami jest często możliwa po uzyskaniu licencji. Z kolei certyfikat można uzyskać po zdaniu egzaminów (czasem jeszcze jest wymóg kilku lat praktyki).

Obecnie w Polsce obowiązują między innymi następujące uprawnienia:
doradca podatkowy
biegły rewident
doradca inwestycyjny
agent firmy inwestycyjnej
makler giełdowy
makler papierów wartościowych
broker ubezpieczeniowy
doradca ubezpieczeniowy
agent ubezpieczeniowy
rzeczoznawca majątkowy
rzeczoznawca zamówień publicznych
audytor wewnętrzny

Obecnie w Polsce obowiązują między innymi następujące licencje i certyfikaty związane z wykonywaniem zawodów finansistów:
certyfikat księgowy
licencja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Doradca finansowy

Doradca finansowy to zawód wykonywany przez niezależnych, nie związanych z żadną konkretną instytucją finansową profesjonalistów, których rolą jest przede wszystkim przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat ochrony jego majątku. Doradca Finansowy, według FECIF to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego potrzeb, […]
doradca finansowy