Kantor walutowy

kantor walutowyKantor walutowy to przedsiębiorstwo specjalizujące się w wymianie walut. Także miejsce, gdzie dokonuje się wymiany walut.

Zgodnie z ustawą Prawo dewizowe działalnością kantorową jest regulowana działalność gospodarcza polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży.

W wielu krajach działalność kantorowa podlega specyficznym regulacjom prawnym i nadzorowi państwa.
Często kantory znajdują się na przejściach granicznych, dworcach kolejowych, lotniskach itp.
Usługi wymiany walut są także oferowane przez kantory internetowe, oraz banki.

Kantor internetowy

Kantor internetowy to kantor walutowy, w którym transakcje dokonywane są za pośrednictwem platformy WWW i bankowości internetowej. Klient kantoru internetowego przelewa na jego konto określoną sumę w jednej walucie i otrzymuje w zamian na wskazane konto przeliczoną sumę w drugiej walucie. W Polsce działalność ta podlega wszystkim procedurom opierającym się […]
kantor internetowy